EPSE Oy

PL 37 / Elopellontie 1 G
33470 Ylöjärvi

EPSEn tiimi koostuu maailmanluokan osaajista kemian, vesikäsittelyn, kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen aloilta. Lisäksi EPSEn neuvonantajiin kuuluu mm. kansainvälisen kaupallistamisen, sopimusoikeuden ja erilaisten säännösten asiantuntijoita.

sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@epse.fi

Henkilökunta

Jouni Jääskeläinen

Toimitusjohtaja
+358 40 752 0530

Jounilla on lähes 30 vuoden kokemus innovaatioiden kaupallistamisesta, myynnistä ja johtamisesta. Kokemusta on myös yrityssaneerauksesta, yritystoimintojen uudelleenjärjestelyistä sekä yritysostoista ja -myynneistä.

Vesa Rissanen

Tekninen johtaja
+358 40 521 3210

Vesalla on yli 30 vuoden kokemus hydrometallurgisten ja kemiallisten ratkaisujen kehittämisestä ja soveltamisesta haitallisten metallien erottamiseksi teollisuus- ja kaivosjätevesistä. Tämän laajamittaisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena ovat EPSEn patentit, jotka ratkaisevat raskasmetallien ja muiden metallien aiheuttamat ympäristöongelmat kestävällä tavalla.

Vesa on toistaiseksi sairaslomalla. Otathan yhteyttä ensisijaisesti Jouni Jääskeläiseen.

Felix Fondem

Johtaja (kansainväliset toiminnot)
+358 50 569 5688

Felix vastaa EPSEn kansainvälisistä toiminnoista. Hänellä on 25 vuoden kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta monikansallisten teollisuus- ja suunnitteluyritysten kanssa ja Hän on toiminut useissa johtotehtävissä johtamisen, kansainvälisen kaupan ja markkinoinnin, strategisen suunnittelun ja liiketoiminnan kehittämisen parissa. Viime vuosina hän on toiminut startup-teknologiayritysten parissa Baltian maissa, Puolassa, Venäjällä ja muissa IVY-maissa sekä tuonut markkinoille valmistus- ja aliurakointitoimintoja Etelä-Koreassa ja Kiinassa.

Ilpo Viskari

Solution Manager
+358 44 231 4769

Ilpo on toiminut yli 25 vuotta vesikemian ja teollisuus- sekä voimalaitosprosessien parissa, eritoten kaupallistamiskokemusta hänellä on rutkasti. Hän on erikoistunut aloittamaan uusia liiketoimia menestyksekkäästi ja hänellä on kokemusta Suomen lisäksi Baltian, Puolan ja Venäjän alueilta.

Gregory Niekerk

Alueellinen johtaja (Etelä-Afrikka)
+27 81 797 7706

Gregory vastaa EPSEn Etelä-Afrikan tasavallan ja Afrikan toiminnoista ja kaupallisista projekteista. Hän on koulutukseltaan kemisti ja hänellä on laaja kansainvälinen kokemus vedenkäsittelystä ja kaivosteollisuudesta.

Jon Gorschelnik

Talousjohtaja
+358 40 733 9143

Jonilla on yli 15 vuoden kokemus talousjohtamisen tehtävistä, viimeisimpänä niistä 25 henkilöä työllistävän tilitoimiston omistajana ja toimitusjohtajana sekä toimitusjohtajana fuusio- ja yrityskauppakonsultointiyrityksessä.

Mikko Syvänne

Ympäristöpäällikkö
+358 50 517 5553

Mikolla on yli 20 vuoden kokemus EU- ja muusta julkisesta rahoituksesta sekä projektitoiminnasta. Mikko on myös toiminut vuodesta 2006 asti Tampereen yliopiston ja Tampereen Teknillisen yliopiston yhteisen Ympäristöpalveluiden ja -johtamisen tutkimuskeskuksen johtoryhmän (ICES) jäsenenä.

Kari Laine

Technical Manager
+358 500 623 931

Karilla on vahva kokemus johtavista suunnittelualan alihankinnoista, voimalaitos- ja paperiteollisuuden investoinneista ja kunnossapitohankkeista yli 20 vuoden yrittäjyydestä tekniikan alalla.

Jukka-Pekka Varis

Site Manager
+358 50 471 0272

J-P vastaa pilottien ja on site -koejärjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksen valvonnasta. Hänellä on vuosikymmenten kokemus sähkö- ja kunnossapitoalasta ja hän on työskennellyt myös sähköistyksen ja instrumentointisuunnittelun sekä -käyttöönoton parissa.

Kimmo Hellsten

Site Manager
+358 50 470 9383

Kimmo on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta kemiantekniikan insinööriksi. Hänellä on yli viiden vuoden kokemus kemian alalta sekä laboratoriotyöskentelystä. Hänellä on asiantuntemusta myös turvallisuus- ja IT-aloilta.

Harri Ilomäki

Key Account Manager
+358 40 0644 455

Harri on toiminut yli 20 vuotta kansainvälisillä markkinoilla myynti- ja markkinointitehtävissä sekä Nordic Investment Consepts Oy:n toimitusjohtajana.

Anni Honkonen

Projektikoordinaattori
+358 50 5110910

Anni on koulutukseltaan energia- ja ympäristötekniikan insinööri. Hänellä on kokemusta tutkimusryhmätoiminnasta, kiertotalouden parissa työskentelystä ja projektinhallinnasta. Anni on ollut mukana myös Mobile EPSEn käyttöönotossa ja asiakaspilotoinneissa. Jos olet epävarma, kehen meistä sinun tulisi olla yhteydessä, Annilta saat varmimmiten vastauksen kysymykseesi.

Svetlina Karkiainen

Laborantti

Svetlina on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta biotuote- ja prosessitekniikan insinööriksi. Hänellä on neljän vuoden työkokemus kemian alalta sekä laboratoriotyöskentelystä. Hän on perehtynyt talous- ja jätevesien analysointiin ja erilaisiin vedenpuhdistusprosesseihin.

Minna Palomäki

Laboratoriopäällikkö

Minna on analyyttisen ja epäorgaanisen kemian maisteri (Jyväskylän yliopisto) ja on opiskellut sivuaineenaan ympäristötiedettä ja -teknologiaa. Hänellä on useiden vuosien työkokemus kemian alalta. Edellisessä työtehtävässään Islannissa Minna työskenteli kolme vuotta ympäristöanalytiikan parissa.

Yi Fang (Tapio)

Solution Manager
+358 50 487 2243 (Suomi)
+86 133 3602 3430 (Kiina)

Yi:lla on Suomessa suoritettu MBA-tutkinto ja yli 15 vuoden kokemus kaupallistamisesta, kansainvälisestä liiketoiminnasta, myynnistä ja johtamisesta. Hän on asunut ja työskennellyt Suomessa 22 vuotta, joista 6,5 ​​vuotta komennuksella Kiinassa, eri teollisuus-, elektroniikka-, televiestintä- ja kaivosalan yrityksille. Yi on erikoistunut mm. Kiinan markkinoille pääsyyn, liiketoiminnan hallintaan ja kestävään kasvuun ja paikalliseen yritysyhteistyöhön. Hän tuntee Kiinan markkinat, paikalliset alihankintajärjestelyt sekä Suomen ja Kiinan välisen liiketoimintayhteistyön käytännöt.

Riikka Vilkuna

Solution Manager
+358 50 477 2647

Riikka on ympäristötieteilijä, jolla on noin 15 vuoden kokemus työskentelystä ympäristöasioiden parissa, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Viimeiset vuodet hän on työskennellyt Ruotsissa louhos-, logistiikka- ja kuljetusalalla ympäristö- ja laatujärjestelmien parissa sekä julkisella puolella strategisten ympäristösuunnitelmien projektijohtajana. Riikan vahvuuksiin kuuluvat lisäksi kierrätys, kiertotalous ja viranomaisyhteydet.

Veera Linna

Laborantti

Veera on koulutukseltaan laborantti ja hänellä on monipuolinen yli kymmenen vuoden kokemus laboratoriotyöskentelystä aina neuropatologiasta teollisuuden prosessivesiin. Hän on työskennellyt myös esimerkiksi ympäristöanalytiikan ja metalliteollisuuden lopputuotteiden testaamisen parissa. Laiteteknistä osaamista Veeralta löytyy mm. ICP-OES, XRF ja IR- laitteista.

Asra Mousavi

Laborantti

Asralla on kemian maisterin tutkinto vedenkäsittelyn alalta Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Hänellä on syventävää osaamista lukuisista vedenkäsittelyprosesseista ja sopivimman soveltuvimman vedenpuhdistusmenetelmän valinnasta tiettyjen epäpuhtauksien, kuten mikro-organismien, biologisten, orgaanisten ja epäorgaanisten haitta-aineiden poistamiseksi puhtaasta vedestä ja jätevedestä. Asralla on myös koulutustaustaa polymeeri- ja petrokemian teollisuudessa.

Hallitus

Timo Rajala

Hallituksen puheenjohtaja

Timolla on useiden vuosikymmenten kokemus johtamisesta ja strategisesta kehittämisestä suomalaisessa ja kansainvälisessä sähköteollisuudessa, esimerkiksi Pohjolan Voiman toimitusjohtajana ja Teollisuuden Voiman hallituksen puheenjohtajana.

Juha Niemelä

Hallituksen jäsen

Juhalla on useiden vuosikymmenten kokemus johtotehtävistä suomalaisessa ja kansainvälisessä metsäteollisuudessa, kuten esimerkiksi pörssiyhtiö UPM-Kymmenen toimitusjohtajana. Sen lisäksi hän on toiminut sekä Suomen että koko Euroopan metsäteollisuusliiton puheenjohtajana. Hän on vuorineuvos sekä kauppatieteiden ja tekniikan kunniatohtori Turun ja Lappeenrannan yliopistoista.

Jouni Honkavaara

Hallituksen jäsen ja neuvonantaja

Jouni on ReachLAW Oy:n osakas ja toimitusjohtaja sekä entinen Sampo Pankin yritysrahoitusjohtaja. Hänellä on pitkä historia asiantuntija- ja hallintotehtävien parissa rahoitus-, IT- ja koulutusaloilta.

Jouni Jääskeläinen

Hallituksen jäsen

Kuvaus yllä.

Felix Fondem

Hallituksen jäsen

Kuvaus yllä.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja johto omistavat yhtiön osakekannasta suoraan tai yhtiöidensä kautta n. 40%.

Neuvonantajat

Matti Tarvainen

Neuvonantaja (kaivosteollisuus)

Matilla on yli 30 vuoden kokemus johtotehtävistä johtavalla kaivosteknologian toimittajalla Outotecilla. Hän on johtanut Outotecin liiketoimintaa useissa maissa, viimeksi yli 10 vuotta Kanadassa. Hän antaa merkittävän panoksensa kansainvälisten suhteiden ja kommunikaatioyhteyksien ylläpitoon.

Lasse Musakka

Neuvonantaja (kaupallistaminen ja kansainvälistäminen)

Lassella on yli 30 vuoden kokemus johtotehtävistä kansainvälisessä ICT-teollisuudessa, rahoitussektorilla ja start-up teknologiayrityksissä. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä johtamisen, strategisen kehittämisen, rahoituksen, kansainvälisen markkinoinnin ja strategisten kumppanuuksien parissa. Hän on ReachLAW Oy:n entinen toimitusjohtaja, joka kehitti yrityksestä globaalin toimijan kemikaalivalvonnan palveluissa. Hän toimi avainroolissa ReachLAW:ssa, kun sille myönnettiin Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto vuonna 2010. Aikaisemmin hän toimi useita vuosia Helsingin pörssin varatoimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Kristiina Leppänen

Asianajaja

Kristiina on energia-alaan, projekteihin, yritysjuridiikkaan, sopimuksiin ja yritysjärjestelyihin erikoistuneen Selen Law Oy -lakitoimiston perustaja ja toimii EPSEn neuvonantajana laki- ja sopimusasioissa. Hän on kansainvälisesti tunnustettu osaaja alallaan, ja esimerkiksi maailmanlaajuisesti lakipalveluita arvioiva Chambers and Partners on antanut hänelle rankingit vuosina 2017 ja 2018 Energy and Environment luokassa.