EPSE-menetelmä on ideaalinen ratkaisu

· Prosessiveden puhdistamiseksi
· Metallipitoisen jäteveden käsittelyyn
· Vesikiertojen aikaansaamiseksi
· Vaarallisten jätteiden käsittelyyn liukoisten metallien osalta

EPSE-menetelmä vähentää jätteiden käsittelyn kustannuksia sekä lisää yrityksen mahdollisuuksia kiertotalouden lisäämiseen omassa toiminnassaan.

Potentiaalisia sovellusalueita on useita, joista emme todennäköisesti ole vielä löytäneet kaikkia. EPSE-menetelmää voidaan kuitenkin varmasti soveltaa hyvin tuloksin esimerkiksi seuraavilla aloilla:

 • Teollisten jätteiden käsittelijät
 • Voimalaitokset
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Jätteenpolttolaitokset
 • Energialaitokset
 • Kaivosteollisuus
 • Paperiteollisuus
 • Pinnoiteteollisuus
 • Terästeollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus