Mobile EPSE on sivuvirtapilotointiin tarkoitettu liikuteltava kontti. Pilotoinnilla todennetaan EPSE-menetelmän toimivuus asiakkaan olosuhteissa sekä varmistetaan investointi- ja käyttökustannuslaskelmien oikeudellisuus.

Mobile EPSEn ominaisuudet

  • Jatkuvatoiminen/batch-prosessi
  • Laitteisto varustettu logiikkaohjauksella, joka mahdollistaa asiakaskohtaisen reseptin räätälöinnin kohteessa
  • Säiliöt kumioitu kemiallisen kestävyyden parantamiseksi
  • Kapasiteetti 1 m3/h
  • Mahdollistaa kaikkien vaiheiden koeajon asiakkaan luona

Voidaan käyttää eri jakeille, mm.

  • Vedet/muut nesteet
  • Tuhkat