Mobile EPSE on sivuvirtapilotointiin tarkoitettu liikuteltava kontti. Pilotoinnilla todennetaan EPSE-menetelmän toimivuus asiakkaan olosuhteissa sekä varmistetaan investointi- ja käyttökustannuslaskelmien oikeudellisuus. Mobile EPSEllä voidaan ajaa sekä jatkuvatoimista (24h) tai batch-ajoa asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Mobile EPSEn ominaisuudet

  • Mahdollisuus ajaa joko jatkuvatoimista/batch-prosessia
  • Laitteisto varustettu logiikkaohjauksella, joka mahdollistaa asiakaskohtaisen reseptin räätälöinnin kohteessa
  • Säiliöt kumioitu kemiallisen kestävyyden parantamiseksi
  • Kapasiteetti 1 m3/h, voidaan säätää tarvittaessa myös pienemmäksi
  • Mahdollistaa kaikkien vaiheiden koeajon asiakkaan luona

Voidaan käyttää eri jakeille, mm.

  • Vedet/muut nesteet
  • Tuhkat