EPSE-menetelmä ja sen edut

EPSE-menetelmän suurimmat edut mullistavana innovaationa liukoisten metallien käsittelyssä:

  1. EPSE-saostustekniikka on yksinkertainen, nopea ja kustannustehokas. Prosessi perustuu EPSE- kemikaaliin ja pH:n säätöön. Etuna ovat alhaiset käyttökustannukset ja investointitarpeiden vähäisyys. Kaivosteollisuudessa on tärkeää, että käyttökustannukset ovat alhaiset, koska jäteveden määrä voi olla jopa 300 000 m³ / päivä. EPSE käsittelyprosessi on esitetty kuvassa 1.1.
  2. EPSE-menetelmässä syntyvä sakka on pysyvästi liukenematonta, kun nykyisissä menetelmissä sakat jäävät alttiiksi takaisinliukenemiselle. Esimerkiksi yleisimmin käytetty hydroksidisaostus monimetallisessa effluentissa on epätäydellistä ja jäämät suuria, koska prosessin kemia ei toimi täydellisesti. Syynä on se, että hydroksidisaostus on reversiibeli, mikä tarkoittaa, että saostunut metallihydroksidi liukenee takaisin, jos pH-taso muuttuu. EPSE-saostuksen mullistava etu on, että saostuma on synnyttyään pysyvä, jolloin monimetallisissa sakoissa tapahtuvat pH-vaihtelut eivät aiheuta takaisinliukenemista.
  3. EPSE-teknologia tehoaa lähes kaikkiin metalleihin. Monet menetelmät, kuten adsorptio, ovat selektiivisiä ja vaativat siksi monimetalliympäristössä useita eri käsittelykertoja useilla eri adsorptenteilla. Alkali- ja osittain maa-alkalimetallit eivät saostu suoraan EPSE-menetelmällä, mutta niiden pitoisuudet voidaan samassa käsittelyssä tarvittaessa alentaa (kemiallisina komplekseina).
  4. EPSE-menetelmässä vesi puhdistuu metalleista täydellisesti ja syntyvä sakka on liukenematon. Muissa nykyisin käytettävissä menetelmissä sakka on liukoista ja siksi vaarallista jätettä. Vaarallinen jäte ei ole kaatopaikkakelpoista ja se vaatii erityissäilytykseen soveltuvat rakenteet erityisluvilla, mistä seuraa suuret kustannukset kaivos- ja jätteenkäsittely-yrityksille. EPSE-menetelmän sakka voidaan liukenemattomana luokitella pysyväksi jätteeksi ja ympäristöä kuormittamattomana tallentaa ilman suuria kustannuksia normaalina kaatopaikkajätteenä.
  5. EPSE-menetelmä on tehokas, olivatpa metallipitoisuudet suuret tai pienet. Nykyisin menetelmin varsinkin pienten haitallisten pitoisuuksien poistaminen voi olla hyvin vaikeaa. EPSE-menetelmä on testattu ja käytetty menestyksekkäästi niin teollisissa jätevesissä kuin kaivosvesissäkin sekä suurilla että hyvin pienillä pitoisuuksilla.
  6. EPSE-menetelmä on eksoterminen. Sen tuottamaa lämpöä voidaan hyödyntää muissa kaivos- ja teollisuusprosesseissa.
  7. EPSE-menetelmän tuottamaa liukenematonta sakkaa voidaan käyttää raaka-aineena monin tavoin. Kannattavinta on ottaa talteen arvokkaita ja varsinkin kriittisiä metalleja. Niissä tapauksissa, että metallien talteenotto ei ole taloudellisesti perusteltua, sakka on mahdollista hyödyntää raaka-aineena. Erityissovellus ja suuren taloudellisen arvon antava monien muiden mahdollisuuksien ohella on käyttää EPSE-sakkaa erittäin lujan ja kestävän betonin valmistukseen.